سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدرضا سیف محدثی – واحد مهندسی واکنش های کاتالیستی، مرکز تحقیقات کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت
محمد کاظمینی – دانشیار ، دانشکده مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از فرآیندهای مهم در پالایشگاهها، فرآیند تبدیل کاتالیستی ١ می باشدکه در این فرآیند عمدتاً بنزین باعدد اکتان بالا و آروماتیکهای گران بها نظیر بنزن، تولوئن و زایلن(B.T.X.)تولید می شود.کاتالیست مورد استفاده در این فرآیند پلاتین – رنیوم بر روی پایه آلومینا ( ۳ g -Al2O ) می باشد که مشکلاساسی این کاتالیست ها، افت فعالیت در اثر مقاومت کم در مقابل نشست ک ک ٢ می باشد. اخیراً نشان داده شده که اضافه کردن سرب ٣ به اینگونه کاتالیست ها باعث بالا رفتن مقاومت مذکور می شود لذا در همین راس تا در این پروژه سرب را با درصدهای مختلف و بسیار کم ۰٫۰۰۶-۰٫۱ %wt ) بعنوان فلز سوم به کاتالیست پلاتین – رنیومتجارتی به روش تلقیح مرطوب ٤ اضافه کرده و پس از عملیات تکمیلی کلیناسیون، احیاء و پیش گوگرد زنی و با استفاده ازسیستم تست های راکتوری موجود در پایلوت واحد کاتالیست پژوهشگاه صنعت نفت و با توجه شرایط صنعتی دما ۴۵۰-۵۰۰ فشار C 15-30 bar سرعت فضائی حجمیL.H.S.V=1/5hr-1 و nH2/nW.C.=5 تزریق نرمال هپتان بعنوان خوراک مدل کاتالیست های فوق مورد آزمایش قرار گرفته و محصولات حاصله با استفاده از دستگاهGC گاز کروماتوگراف ) مورد جداسازی و شناسائی قرار گرفته و تغییرات درصد آروماتیک )نسبت به دما و فشار برای کاتالیست های مختلف رسم شده است و نهایتا جهت افزایش عدد اکتان ، استفاد ه ازکاتالیست ۲E-1-در دمای ٥٠٠ درجه سانتی گراد و فشار ١٥ بار پیشنهاد می گردد .