سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین جوان – کارشناس بررسیهای اقتصادی امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله بررسی تاثیر افزایش قیمت بر روی مصرف فرآورده های نفتی به خصوص کششهای بلند مدت قیمت و درآمد می باشد . متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از : مصرف فصلی فرآورده های نفتی، شاخص قیمت نسبی فرآوده های نفتی که بصورت متوسط وزنی سالیانه برای بنزین ـ نفت سفید ـ نفت و گاز و نفت کوره در نظر گرفته شده است و بالاخره تخمین درآمد ناخالص داخلی حقیقی فصلی . بررسی نتایج حاصل از تخمین، نشانگر آن است که افزایش بالای شاخص قیمت نسبی فرآورده های نفتی می تواند اثری بلند مدت در حساس کردن کشش قیمتی بلند مدت داشته باشد و هم چنین افزایش درآمد ناخالص داخلی حقیقی و جانشین شدن گاز طبیعی به جای فرآوده های نفتی در برخی از بخش های اقتصادی بین دوره های مورد بررسی باعث کاهش کشش های بلند مدت درآمدی شده است . کشش بلند مدت قیمتی در کشور ما نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه بسیار پایین تر بوده و هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به کشش های منطقی قیمت وجود دارد .