سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد صفاری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن نجیمی ورزنه – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مسعود بحرالعلومی بفروشی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

ساخنمانهای قدیمی و فرسوده، سازه های دارای مشکل طراحی یا اجرایی، استفاده از سازه های موجود در کاربردی غیر از کاربری طراحی و همچنین ترمیم سازه های خسارت دیده در اثر عوامل انفجاری یا لرزه ای، بحث ترمیم و تقویت ساختمانها و اعضای سازه ای را مطرح می کند. تعمیر و تقویت تیرهای بتنی اغلب توسط پوشش بتن مسلح اضافه شونده بر روی تیر موجود انجام می گیرد. در این مقاله، به روش عددی و با اجزای محدود به مقایسه تیرهای بتنی تقویت شده با بتن مسلح می پردازیم و مقاومت و شکل پذیری آنها را بررسی می کنیم. به این منظور اثر تغییرات ضخامت بتن پوششی، درصد آرماتور اضافه شونده و نوع آرماتور اضافه شونده را روی میزان تقویت و شکل پذیری تیرهای بتن آرمه مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده را با هم مقایسه می کنیم. در این مقاله تیرهای T شکل و مستطیل شکل مورد بررسی قرار گرفته شده است و به منظور کنترل صحت نتایج عددی، مقایسه ای با نتایج موجود آزمایشگاهی صورت گرفته است. تحلیل ها نشان می دهد که با افزایش مناسب ضخامت پوشش بتنی روی تیرهای بتن مسلح و با افزایش متناسب درصد فولاد اضافه شونده می توان مقاومت و شکل پذیری تیرهای بتن آرمه را افزایش قابل ملاحظه ای داد.