سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم شعبانی گورجی – مرکز آموزش عالی شهید خیابانیان زاهدان
جعفر رهنماراد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

به منظور تعیین مشخصه های اصلی رسوب شناسی ، ویژگی های بافتی رسوبات رودخانه پل رود مورد تجزیه و تحلیل قرار رگفته و در این راستا نمونه های تهیه شده از بخش های مختلف حوزه آبخیز مطالعه شده اند. مطالعه آماری رسوبات رودخانه پل رود نشان داده است که رسوبات مذکور دارای جورشدگی بد بوده و به سمت پایین دست رودخانه جورشدگی آنها بهتر می شود. تغییر میانگین اندازه ذرات و مدیان بصورت افزایش نمایی غیر پیوسته است که به دلیل وضعیت خاص زمینشناسی منطقه و نزدیک بودن منشاء و ورود شاخه های فرعی به درون کانال اصلی رودخانه، این حالت رخ داده است. کج شدگی رسوبات عمدتا مثبت است که این حالت رژین جریانی مشابه سایر محیط های رودخانه ای را آشکار می سازد و نیز عدم فرصت کافی برای شستشوی ذرات دانه ریز، از تغییرات شدید جریان در زمان های مختلف و عدم یکنواختی آن حکایت دارد. حضور بعضی از نمونه ها با کج شدگی منفی که امری غیر معمول در محیط های رودخانه ای است، جریان بسیار شدید آب در درون کانال های با بستر سخت را نشان می دهد. این جریان باعث شسته شدن ذرات دانه ریز گردیده و به دنبال آن افزایش نسبت ذرات دانه درشت به دانه ریز و در نتیجه کج شدگی منفی در رسوبات را سبب شده است.