سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماء اسیوند – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قیمشی – استاد دانشکدهی مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بررسی توسعهی پایدار کشاورزی در استان خوزستان به عنوان اولین قطب کشاورزی کشور با اهمیت میباشد. این استان باتوجه به منابع غنی خدادادی فراوان از سهم محق خود در توسعهی کشاورزی بهرمند نگردیده است، این موضوع به از دست رفتن منابع طبیعی، افزایش نرخ بیکاری و ایجاد زمینه برای استفادهی منابع این استان به نفع دیگر استانها گردیده است. از مسائل مطرح در همین زمینه، بحث انتقال آب بین حوضهای است که با وجود خشکسالیهای اخیر، کمبود بیلان آب در استان خوزستان و پیگیریهای برخی مسئولین همچنان مراحل پیشرفت اطلاعاتی و عملیاتی خود را طی میکند. در این مقاله به بررسی معضلات توسعهی کشاورزی استان خوزستان و راهکارهای بهبود شرایط پرداخته شده است.