سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسما اسیوند – کارشناسی رشته زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاددانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمرا ن اهواز

چکیده:

بررسی توسعه ی پایدارکشاورزی در استان خوزستان به عنوان اولین قطب کشاورزی کشور با اهمیت می باشد این استان با توجه به منابع غنی خدادادی فراوان از سهم محق خوددر توسعه ی کشاورزی بهره مند نگردیده است این موضوع به از دست رفتن منابع طبیعی افزیاش نرخ بیکاری و ایجاد زمینه برای استفاده منابع این استان به نفع دیگر ا ستانها گردیده است از مسائل مطرح درهمین زمینه بحث انتقال آب بین حوضه ای است که با وجود خشکسالی های اخیر کمبود بیلان آب در استان خوزستان و پیگیری های برخی مسئولین همچنان مراحل پیشرفت اطلاعاتی و عملیاتی خود را طی می کند دراین مقاله به بررسی معضلات توسعه ی کشاورزی استان خوزستان و راهکارهای بهبود شرایط پرداخته شده است.