سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا مستوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نرگس کارگری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
تانیا جعفری نسب – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی

چکیده:

تشکلهای غیردولتی یا سازمانهای مردم نهاد (NGOها) مجموعه های ساختار یافته ای هستند که برحسب تعریف و تقسیم بندی خود می توانند نقش بازوهای اجرایی و کمک رسانی به دولت را چه در زمان برنامه ریزی و چه در مرحله اجرا و نظارت طرح ها ایفا نمایند.