سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشاد قنادی محمدی – کارشناس حمل و نقل ریلی ، شرکت قطارهای مسافری رجاء
فرشید جواهرمنش – کارشناس مطالعات حمل ونقل ریلی(شرکت قطارهای مسافری رجاء)
محمود حسن نیا – کارشناس حمل و نقل ریلی ، شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

دراین مقاله ابتداً با بررسی واریانتهای قبلی مطرح شده برای اتصال محور گرگان – شاهرود و تشخیص نامناسب بودن آنها ،واریانت جدید ی پیشنهاد گردید که پس از انجام مطالعات میدانی مناسب تشخیص داده شد . در ادامه بررسیهایی در خصوص توجیه پذیری اقتصادی واریانت مزبور اعم از محاسبه منافع ملی و مستقیم و نیز هزینه های سرمایه گذاری و جاری آن صورت گرفته و سپس با انجام آنالیز حساسیت امکان پذیری اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار گرفت