سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نجم الدین منصوریان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
بهرام محمدی گلرنگ – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

حوزه آبخیز سد شهید یعقوبی در فاصله ۶۷ کیلومتری شرق شهر تربت حیدریه و در مسیر جاده ارتباطی تربت حیدریه و بر روی رود خانه جعفر مشهدی احداث گردیده است . در این پژوهش با مقایسه اطلاعات قبل و بعد از اجرای طرح و مشخص نمودن تغییرات حاصل شده همانند افزایش سطح اراضی کشاورزی و افزایش تولید ، تغییر آبدهی چاه ها و قنوات منطقه ، تغییر در ظرفیت چرای دام افزایش تعداد دام ، اشتغال زایی ، مهاجر ت و بار گذاری جمعیت و افزایش درآمد در اثر اجرای هر یک از فعالیت های آبخیزداری انجام شده در منطقه مشخص و سپس ارزش گذاری آنها از نظر اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است . تجزیه و تحلیل نهایی ، بر اساس نتایج پرسشنامه طراحی شده و نظر خواهی و مقایسه آن از طریق نسبت سود به هزینه و همچنین تغییرات حاصل شده در روند مهاجرت ، اشتغال ، درآمد و … انجام گرفته است . این تحقیق نشان داد که پروژه اجرای طرح آبخیزداری از نظر اقتصادی قبل از اجرا بطور دقیق ارزیابی نشده استو همچنین در مهاجرت روستاییان واشتغال آنان تاثیری نداشته است . یکی از مهمترین مزیت اجرای طرح کاهش سیل در منطقه بوده است . در افزایش علوفه دام بی تاثیر و در استفاده ار منابع روستایی در اجرای طرح نیز رضایت اهالی حاصل نشده و در کل بیش از ۵۰ درصد روستاییان از انجام طرح به دلیل عدم استفاده از امکانات روستایی که مهمترین آن نیرو ی کار بیکار روستایی بوده رضایت نداشته اند