سال انتشار: ۱۳۶۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا خانیکی – مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی شرکت توا نیر
قدرت اله حیدری – مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی شرکت توا نیر

چکیده:

لامپ ها یکی از عوامل مهم مصرف برق در ساعات پیک شبکه سراسری می باشد . بطوریکه به تنهایی ۲۵ درصد پیک سال را شامل می شود . بدلیل نقش عمده لامپ ها در تشکیل قله مصرف برق در شب بررسی و توجه بیشتر در انتخاب لامپ های مناسب می توانند کمک موثری در تقلیل قله مصرف برق باشد .
در این مقاله تاثیر جایگزینی لامپ های کم مصرف با لامپ های رشته ای از نظر میزان تاثیر بر کاهش قله مصرف و ضریب قدرت شبکه و اثرات اقتصادی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند