سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی بگلی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر)

چکیده:

دانه های روغنی یکی از محصولات مهم کشاورزی است که در سالهای اخیر حمایتهایی از این محصولات بویژه محصولات سویا، کلزا و آفتابگردان در کشور صورت گرفته ، که مهمترین آن سیاست پرداخت یارانه مستقیم در طی سالهای ۱۳۷۹ به بعد می باشد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از تابع ترنسندنتال و برآورد آن با روش های اقتصاد سنجی ، تاثیر یارانه مستقیم (که به عنوان یک متغیر مجازی در مدل قرار گرفته است) بر روی عرضه محصول سویا در طی سالهای زراعی ۸۱-۱۳۷۰ مشخص شود. برای این منظور ابتدا تابع در طی سالهای ۸۱-۱۳۷۰ بدون تاثیر یارانه مستقیم برآورد و با تابع برآورد شده سالهای ۸۱-۱۳۷۰ که در آن یارانه مستقیم نیز حضور دارد ، مقایسه گردیده است. نتایج حاصل بیانگر آن بوده که یارانه مستقیم توانسته است در مدت اجرا ، نوسانات عرضه سویا را کنترل کرده و تولید را بصورت روندی یکنواخت صعودی در آورد.