سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مرتضی اشرفی –
سعید محمدزاده –
علیرضا کرباسی –

چکیده:

پس از غلات، دومین منبع مهم غذایی بشر حبوبات است. حبوبات از نظر پروتئین غنی می‌باشند و در بسیاری از کشور مصرف می‌شوند. هدف اصلی این تحقیق بررسی ساختار بازار صادراتی حبوبات، مزیت نسبی ایران درصادرات و بررسی اقتصادی تولید این محصولات می‌باشد. آمار و اطلاعات جهت بررسی تولید و مزیت نسبی صادراتی بصورت سری زمانی ۸۲-۱۳۴۰ و در بحث ساختار بازار اطلاعات ۸۲-۱۳۷۵ از سایت فائو و آمارنامه های بازارگانی جمع آوری گردیده است. به این منظور شاخص های مزیت نسبی آشکار شده۱(RCA) و نسبت های تمرکز بترتیب جهت محاسبه مزیت نسبی صادراتی و ساختار بازار و در بحث تولید از معیارهای آماری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد، که ایران طی دوره مورد مطالعه در صادرات کل حبوبات مزیت داشته ولی این مزیت در دوره قبل از انقلاب وجود نداشته است. افزون بر این ساختار بازار صادراتی برخی حبوبات انحصار چند جانبه بوده و از آسیب پذیری زیادی برخوردار است و نوسانات شدیدی در تولید و صادرات حبوبات طی دوره مورد مطالعه وجود دارد.