سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آرش اژدری – شرکت توسعه صنایع بهشهر
سپهر صدیقی – شرکت توسعه صنایع بهشهر

چکیده:

یکی از راه کارهای بسیار ساده و علمی جهت صرفه جویی انرژی در دیگ های بخار که مت أسفانه در کشورما کمتر مورد توجه قرارگ رفته است تنظیم مناسب هوای احتراق است . در این تحقیق که بر روی دیگ بخار لوله آتشین ١ ساخت شرکت گرما گستر از نوع تندر با ظرفیت ٥٠٠٠٠ پوند بخار اشباع در فشار ١١ بار نسب ی انجام گرفته، پس از آنالیز نمودن گازهای خروجی از دودکش و انجام محاسبات اح تراق توسط نرم افزاری که در ص فحه گسترده EXCEL به همین منظور طراحی شده است، نتایج حاصله نشان می دهد که با تنظیم اکسیژن اضافی در گازهایحاصل از احتراق خروجی از دودکش به مقدار استاندارد ، حدود %٣ برای سوخت گازطبیعی می توان به صرفه جویی قابل ملاحظه ای دست یافت ب ه طوری که هزینه خرید دستگاه آنالیزور دیجیتال پرتابل در مدت کمتر از ٦ ماه باز خواهد گشت .