سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا قائمی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
سیدمسعود مقدس تفرشی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران

چکیده:

هدف از این مقاله، معرفی سیستمهای ترکیبـی تولیـد تـوان در جهت رفع مشکلات عدم پیوستگی منـابع انـرژی هـای نـو و ارزیابی اقتصادی این نوع سیستم ها می باشد . در این مقاله پس از بررسی مطالعات و نتایج شبیه سازی های انجام یافته نتیجه می گیریم که اسـتفاده از ذخیـره سـازهای هیـدروژن و بهـره گیری از واحدهای پیل سوختی در سیستم های تولید پراکنـده انرژی می تواند باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیـه احداث نیروگاههای بار پایه، خطوط انتقال و در نهایت کاهش قیمت تمام شده برق در سمت مصرف کننده شود .