سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسن هاشم آبادی – آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات محاسباتی، دانشکده مهندسی شیمی دا

چکیده:

در این تحقیق مجموع هزینه های مربوط به احداث , راه اندازی و عملکرد خطوط لوله انتقال گـاز بـین شـهری بـه صورت تابعی از قطر لوله بیان شده است . هزینه های مربوطه از فهرست بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کـل کشور و فهرست بهای تاسیسات نفت وگاز، معاونت امور مهندسی و فناوری وزارت نفت مربوط به تعرفه های سـال ۱۳۸۴ استخراج شده است . هزینه لوله های به کار رفته در خطوط انتقال از قیمت های بـازار ایـران بدسـت آمـده است . تنها در مورد تابع هزینه کمپرسور ها به دلیل نبود تولید کننده داخلی از تابع هزینه جهانی استفاده شـد . بـا
توجه به اصل مهم حداقل سازی هزینه ها , ابتدا تابع هزینه مربوطه ایجاد شده و سپس کمینه این تابع نسـبت بـه قطر لوله به دست آمده است . مقایسه نتایج بدست آمده از رابطه ارائه شده در این مطالعه با تجربیات موجود نشان میدهد در صورت لحاظ کردن ملاحظات اقتصادی منطقه ای میتوان با قطر کمتری همین خطـوط انتقـال را اجـرا کرد .