سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نعمت الله خراسانی – استاد دانشکده منابع طبیعی کرج
هما احمدی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
پروانه پیکانپور فرد – دانشجو دکتری محیط زیست- واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

بحران بیابانزایی شرق اصفهان یکی ا ز مسائل اصلی استان محسوب می گردد که در برنامه ریزی های استان مورد توجه می باشد . با توجه به سرعت و شدت روند تخریب کنونی، این نگرانی وجود دارد که اثرات نامطلوب ناشی از بیابانزایی در شرق اصفهان از این محدوده نیز تجاوز نماید . بنابراین در راستای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه به ویژه در بخش محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه ای، رفع این معضل گامی اساسی می باشد . نتایج تحقیقات انجام شده در این رابطه نشان می دهد که فعالیت های مربوط به استخراج و تبدیل گچ در منطقه مهمترین عامل تخریب سرزمین در شرق اصفهان می باشد.
بنا براین در این مطالعه، سعی بر آن شده تا با جمع آوری آمار و اطلاعات علمی از معادن گچ و شن و با بدست آوردن آمار و اطلاعاتی از هزینه هایی که فرسایش بادی در منطقه برای کا رخانجات، فرودگاه، راه آهن، راهها و روستاها به وجود می آورد خسارات وارده به این مراکز در حد امکان کمی گردد و به این ترتیب به گونه ای ملموس تر به بررسی مسائل منطقه پرداخت.