سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اسکندری پور – عضو هیأت علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

وجود کم آبی در مناطق پسته کار ایران، بویژه شهرستان رفسنجان به وضوح قابل درک است. با وجود کمبود و محدودیت منابع آب، به علت ارزش اقتصادی زیاد پسته مصرف این نهاد کشاورزی بسیار بالا می‌باشد. این عدم تعادل باعث، افت آبهای زیرزمینی و کاهش کیفیت این منابع شده است. برای حل این مشکل بایستی عرضه آب را افزایش داده و تقاضا را کم نمود و در نهایت این دو را به هم نزدیک کرد. در این مطالعه با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی و بودجه‌بندی، گزینه جدید در دو سمت عرضه و تقاضای آب مورد بررسی اقتصادی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از گزینه‌های جدید چون انتقال آب کارون در سمت عرضه و سیستم‌های آبیاری تحت فشار در سمت تقاضا برای سیستم‌ها نوین عرضه و تقاضای آب در منطقه رفسنجان بایستی: ۱- با بکارگیری سازمانها و قوانین مناسب، هزینه تمام شده بهره‌برداری از روشهای سنتی را افزایش داد ۲- با تحقیقات و استفاده از تکنولوژی‌ها مناسب، هزینه تولید و مصرف آب در گزینه‌های جدید کاهش داد. ۳- با ارائه قوانین، برنامه‌ها و سازمانهای مناسب دوره احساس کمبود آب را به هم نزدیک نموده و نتیجه آن یعنی ارزش واقعی آب را به عنوان معیار مبادله آب در منطقه قرار داد.