سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا کرباسی – عضو هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
حجت اله نیکخواه – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی جهاد کشاورزی استان لرستان

چکیده:

عشایر از مهم ترین بخش های تولید کننده دام و فرآورده ای دامی در ایران می باشد که سالانه مقادیر قابل توجهی پروتئین به یکجانشینان عرضه می کنند. از این رو شناخت دقیق ویژگی های اقتصادی و اجتماعی این قشر از جامعه جهت برنامه ریزی به منظور افزایش سطح تولیدات آن هم می تواند به استقلال اقتصادی کشور کمک کرده و هم موجبات بالا رفتن سطح زندگی آنان را فراهم می آورد. در این بررسی با هدف بررسی اقتصاد تولید عشایر استان لرستان به عنوان نمونه کاملی از عشایر ایران به تکیه بر آمارگیری های علمی ، تغییرات ترکیب گله در سالهای گذشته ، هزینه تمام شده تولید هر راس دام عشایری و میزان فروش تولیدان دامی در استان لرستان و خانواره ای نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند . در این بررسی مشخص شد که در سال های گذشته سهم گوسفند در ترکیب گله خانواره های عشایری افزایش یافته و سهم بز در ترکیب گله خانوارهای فقیر نسبت به خانوارهای مرفه بیشتر است و هزینه نگهداری هر راس بز نسبت به هر راس گوسفند پائینتر می باشد. آمار مورد نیاز جهت انجام این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای در سال ۸۳- ۱۳۸۲ جمع آوری شده است. در پایان پیشنهاد شده است که با ترویج شیوه دامپروری نسبت به افزایش سطح دامپروران اقدام گردد و موجبات خارج شدن دام اضافی از مرتع فراهم آورده شود.