سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد کریمی – مشاور و رئیس حوزه ریاست سازمان امور عشایر ایران

چکیده:

با توجه به سیاست دولت مبنی بر اسکان ۲۰۰۰۰ خانوار عشایری در برنامه دوم و اختصاص اسکان ۴۰۰ خانوار عشایری در استان بوشهر بر اساس مطالعات انجام گرفته در سه زیست بوم و ۶ گانون توسعه عملیات اسکان عشایر متناسب با تعهدات پیش بینی شده در دست اقدام اس. در این مقاله خلاصه ای از موقعیت کانون ، اقدامات انجام شده و چالش های موجود و راهکارهای پیشنهادی مطرح می گردد طرح شامل ۲۳۲ خاتوار عشایری با جمعیت ۱۴۸۰ نفر می باشد . ویژگی های شاخص کانون تمرکز جمعیت عشایری وجود پتانسیل های مناسب، منابع آب های زیرزمینی و شرایط اکولوژیکی کانون است. عملیات انجام گرفته در کانون عبارتند از : اماده سازی سایت ، احداث شبکه آبرسانی ، برق رسانی، دفتر مخابراتی ، اسفالت جاده، مدارس ابتدایی، و راهنمایی، ساخت مسکن، بهسازی معابر و احداث جایگاه سوخت فسیلی و در بخش اشتغال واگذاری ۲۱۰۰ هکتار اراضی مرتعی به عشایر ، تحویل زمین مزروعی ، حفر چاه عمیق و نیمه عمیق، تفکیک و قطعه بندی اراضی، تسطیح زمین ها ، برق چاه های کشاورزی، استقرار فروشگاه تعاونی، پرداخت تسهیلات کشاورزی و مسکن و … کل اعتبارات هزینه شده ده میلیارد ریال (اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی) می باشد. پایین بودن نرخ بهره وری نیروی کار در شیوه تولید به دلیل عدم ارائه اموزش های فنی و مهارتی ، پایین بودن نرخ بازدهی سرمایه در تولیدات غیر دامی به دلیل عدم آشنایی کافی عشایر با اصول صحیح و علمی در زیر بخش کشاورزی (زراعت ، باغداری، شیلات و آبزیان) و صنایع دستی ، واگذاری اراضی مرتعی که جزو حقوق عرفی عشایر می باشد به غیر عشایر و دستگاه های اجرایی عدم تجهیز منابع تولیدی اشتغالزا در کانون های توسعه ، عدم ارائه خدمات اموزش و ترویج در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی به عشایر کانون،پرداخت تسهیلات بانکی با بهره های بالا و عدم توانایی عشایر در بازپرداخت تسهیلات عدم ایجاد امکانات دامپروری و پرواربندی در کانون توسعه ، عدم ارتقا شاخص های توسعه انسانی (بهداشت ، اموزش ، تاسیسات بهداشتی و اموزش های حرفه ای)، ناکافی بودن منابع آب به دلیل خشکسالی پی در پی ف خرد بودن اراضی و عدم بهره برداری مناسب از زمین های واگذاری از جمله چالش های موجود در انون می باشد. ارتقا شاخص های توسعه انسانی در کانون توسعه ، اهتمام جدی به تعامل عشایر و منابع طبیعی و تاثیر آن در حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار ، ساماندهی به نظام مدیریت بومی ، تثبیت حقوق عرفی و توسعه مشارکت در کانونف حفظ و بهبود شیوه معیشت عشایر مستقر در کانون و اقتصادی نمودن آن . توسعه و بهبود اشتغال ، ارتقا بهره وری و تنوع بخشی به تولید و منابع درامدی کانون توسعه ف تدوین و ترویج فرهنگ و دانش بومی و مهارت های خاص عشایر در کانون توسعه. استفاده از فن اوری مناسب در بهبود کیفیت زندگی عشایر ، ایجاد و توسعه تشکل های مردمی ، توجه به منابع و قابلیت های درامدزا در محدوده کانون ، تامین تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد جهت نیازمندی های تولید عشایر به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می گردد.