سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا جوادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
ستار سعیدی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
عباد شعبانی حسن سرایی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

بخش اعظمی از کشورما جز مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می گردد که از نظر خصوصیات محیطی دارای شرایط بسیار شکننده می باشند بطوریکه در اکثر این نقاط وجود شرایط بیابانی و طوفانهای ماسه ای در گذشته و حال عرصه را برای ادامه زندگی مناسب اهالی این منطاق دشوار نموده است. از جمله این مناطق می توان به منطقه بیابانی رضا آباد خوارتوران شاهرود دراستان سمناناشاره نمود که به دلیل وجود بپه های ماسه ای فراوان و بدون پوشش، لنداسکیپ های فراوانی که حاصل از فرایند فرسایش بادی می باشند در آن مشاهده میشود.
بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از پوشش گیاهی این عرصه طی عمل چرای مفرط و همچنین بوته کنی و متعاقب آن بدون پوشش ماندن بخش اعظمی از تپه ماسه ایکه همیشه پتانسیل تبدیل شدن به یک بلای طبیعی را در بطن خود دارند منجر به تهدید و تخریب مضاعف محیط زیست منطقه گردید. لذا در راستای مقابله با این شرایط دشوار، اقداماتی جهت کنترل فرسایش بادی و بروز طوفان ماسه ای در منطقه انجام شده که هنوز هم ادامه دارد. بطوریکه پس از اجرای فعالیتهای بیابانزدایی، منطقه تا حدودی ازشرایط بحرانی خارج گردیده و در شرایط رو به بهبودی از نظر فرسایش بادی و بروز طوفانهای ماسه ای قرار گرفته است.