سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرهاد عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی وا
حسین عبدی زاده – دانشکده فنی دانشگاه تهران
کامیار شیروانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

کامپوزیتهای پایه آلومینیمی (Al MMC) به دلیل وزن سبک ، استحکام بالا ،مدو ل الاستیسیته ویژه بالا و مقاومت به سایش عالی و ضریب انبساط حرارتی کم در مقایسه با سایر آ لیاژهای رایج بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در این تحقیق ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت پایه آلومینیمی از آلیاژ A356.1 با افزودن ذرات تقویت کننده TiB2 با درصدهای حجمی ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ریخته گری شده در دمای ۷۵۰ درجه سانتیگراد بررسی شده است.در تهیه کامپوزیت از روش ریخته گری (stir casting) استفاده شده و جهت ایجاد تلاطم در مذاب یک پروانه گرافیتی که نقش همزن و بوجود آورنده جریان گردابی حین افزودن ذرات تقویت کننده را ایفا می کند بکار برده شده است .ریز ساختار نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ۱ مورد بررسی قرار گرفت .برای بررسی ترکیب فازی نمونه ها ازروش آنالیزدستگاهی پراش پرتو X استفاده شد. به منظور بررسی تغییرات سختی روش سختی سنجی ویکرز انجام گرفت. با انجام تست استحکام مکانیکی تغییرات حاصله در استحکام کششی مورد بررسی قرار گرفت .بررسی نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر مثبت افزودن ذرات سرامیکی و ایجاد شرایط بهینه توسط ذرات TiB2در کامپوزیت و بهبود خواص آلیاژ پایه میباشد.با افزایش ذرات TiB2 سختی ۹۶ ویکرز در کامپوزیتAl-%15 TiB2 حاصل شده و در کامپوزیت Al-%10 TiB2 استحکام کششی در حدود ۳۲% نسبت به آلیاژ پایه بهبود یافته است.