سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
نسرین نیک اندیش – استادیار اقلیم شناسی جغرافیا دانشگاه پیام نور تهران ایران
علی رضا جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا آب و هوا شناسی دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی اقلیم و دگرگونی های ژئومورفولوژیکی و تکتونیکی خلیج فارس درکواترنر روش شناسی با استمداد از گوگل ارث و تصاویر ماهواره ای، و مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته نتایج نشان داد که پیش روی دریا پس از یخبندان ورم یعنی هم ارز پیش روی فلاندرین استا چند مرحله کم شدن و بالا آمدن آب در زمان هلوسن نیز انجام گرفته است گنبدهای نمکی در داخل و در خارج حوضهفراوان است اگرچه شیل اصلی خیلج فارس حاصل ساختمان های خطی و نفوذ گنبدهای قبل از پلیستوسن است ولی شرایط جغرافیایی حاکم بر پلیستوسن تغییراتی را از نظر رسوب مواد نمکی و تبخیر سریع نهشته ها در کف آن نشان می دهد