سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد خورسندی اقایی – عضو هیئت علمی دانشکده صنعت آب و برق
منیژه عبدالی – دبیر زیست شناسی آموزش و پرورش کرج

چکیده:

کمب.د شدید منابع آب در دسترس و قابل مصرف از یک سو و افزایش شدید نیازها به آب از سوی دیگر حفاظت کمی و کیفی منابع آب موجود در ایران را ضروری نموده است. آب زیرزمینی در بسیاری از مناطق ایران نیازهای شهری صنایع و کشاورزی را برطرف نموده و پس از مصرف تولید پساب می نماید که دوباره به طرق گوناگون به آبخوان باز می گردد با توسعه شهرها صنایع و کشاورزی مصرف آب افزایش یافته و به همان نسبت پساب بیشتری تولید و به آبخوان تزریق می گردد چرخه ذکر شده در نهایت باعث آلودگی آب آبخوان و تشدید آلودگی خواهد شد. مطالعه موردی این تحقیق آبخوان دشت تهران می باشد که بر روی آن شهر بزرگ ترهان مرکز ایران واقع شده است. بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۳۵۶ در محدوده شمیران تا عباس آباد آبهای زیرزمینی الوده بوده و از محور عباس آباد تا خیابان سپه آلودگی مشاهده نشد و از محور خیابان سپه تا حوالی شهر ری آبهای زیرزمینی آلوده بوده اند. مطالعات دیگری مابین سالهای ۵۵ تا ۵۶ غلظت مواد شوینده در آبهای زیرزمینی دشت تهران را بیش از استاندارد آن اعلام نموده است. در سال ۱۳۶۲ نمونه برداریها و آنالیز انها کلیه مناطق آبخوان را به جز دو منطقه موضعی آلوده نشان داده است مطالعات سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۵ آلودگی آب زیززمینی دشت تهران را به عناصر کمیاب، نیترات . کلی فرم تایید می نماید که در اثر نفوذ انواع فاضلابها به آبخوان می باشد. نمونه برداری و آنالیز نمونه آبهای قنوات شمیران(۲۱نمونه) در سال ۱۳۸۰ گویای آلودگی آب قناتهای مذکور به فاضلاب در شمالی ترین مناطق دشت تهران می باشد.