سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حبیب ضیغمی –
محمدحسن رحمتی –
ابوالفضل اژدر پور –

چکیده:

آلودگی آبهای بدنبال صنعتی شدن کشورها مسئله بسیار جدی است که می تواند عامل طیف وسیعی از ناهنجاریها در انسان باشد. ارگانیسمهایی که در آب قرار میگیرند چه به صورت دائم و چه موقت می توانند برای انسان تهدید کننده باد. وجود باکتریهای کلی فرم در آب نشاندهنده آلودگی مدفوعی آب می باشد. آب جوی بدلیل دفع ناصحیح می تواند موجب انتقال انواع باکتریها به آب آشامیدنی شده و تهدیدی برای زندگی باشد. مواد و روشها: با استفاده از دستکش یکبار مصرف از آب جوی های مناطق ده گانه به اندازه کافی نمونه برداشت کرده و در ظروف استریل جمع آوری نمودیم. سپس با استفاده از فیلترهای باکتریولوژی نمونه ها را فیلتره کرده سپس روی فیلتر آزمایش های مختلفی نظیر کشت در محیط های مکانکی، سیترات، اوره، آگار خوندار، SIM, KIA، تستهای VP, MR، تست اکسیداز و … ا نجام داده و باکتری های بدست آمده را تا ح د گونه مشخص نمودیم. نتایج: با توجه به نتایج بدست آمده از کشتهای افتراقی می توان به اهمیت باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه در آلودگی آب پی برد. باکتریهای بدست آمده به ترتیب فراوانی عبارتند از : اشرشیا کلی (۲۰ مورد)، انتروباکتر (۱۳ مورد)، سیتروباکتر(۱۲ مورد)، باکتریهای غیر کلی فرمی (۱۰ مورد)، سراشیا (۶ مورد)، کلبسیلا (۵ مورد)، پرودنشیا (۴ مورد) و شیگلا ویرسینیا (۳ مورد). بحث: با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد کلی فرمهای روده ای از اهمیت فراوانی برخوردار باشند. این باکتریها بدلیل ساکن بودن در روده، در صورت دفع ناصحیح می توانند منجر به آلودگی محیط خصوصاً آب شده و از این طریق موجبات آلودگی انسان را فراهم آورد. آنچه مهم است اینکه آب جوی ها می بایست از نظر آلودگی به انواع ارگانیسمها کنترل شود.