سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: دومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

سعید میرفندرسکی – واحد خوردگی فلزات و مصالح صنعتی – پژوهشگاه صنعت نفت
بهروز فلاح – واحد خوردگی فلزات و مصالح صنعتی – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

تشکیل کاربیدکروم در آلیاژهای فولادی و تجمع آنها در مرزدانه ها منجر به حساس شدن آلیاژ در مقابل خوردگی می گردد تشخیص نوع و میزان خورگی و تعیین کاهش خواص مفید آلیاژ ناشی از پدیده فوق با اندازه گیری درصد میزان حساسیت میسر است. محققین این مقاله سعی نموده اند باروش الکتروشیمیایی (poteniokinetic) امکان تعیین میزان حساس شدن فولادهای ضد زنگ رامطالعه نموده و دقت روش مذکور را با روشهای متداول تحت ارزیابی قرار دهند.
در این مطالعه رفتار نمونه های حساس شده در محدوده ۵۰۰ ± میلی ولت و بالعکس تحت بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که برای نمونه هائی که عملیات حساس شدن بر روی آنها صورت نگرفته است، نسبت شارژ جریان ناشی از اعمال پتانسیل کاتدی به شارژ جریان حاصل از اعمال پتانسیل آندی معادل صفر می باشد درحالیکه این نسبت در نمونه های حساس شده تغییر می نماید که متناسب با درصد حساسیت و با مقدار تشکیل کاربید کروم در مرزدانه می باشد.