سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار شهمیری – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی دانشگاه تهران
چنگیز دهقانیان –

چکیده:

وجود گاز H2S در صنایع نفت و گاز امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که منجر به ایجاد محیطی تحن عنوان محیط ترش می گردد. واکنش بین فلز و H2S تولید هیدروژن اتمی می کند که وقتی این هیدروژن در غیاب تنش در داخل فولاد نفوذ می کند، می تواند منجر به تورم هیدروژنی و یا خوردگی HIC در داخل فازهای سخت و ناخالصی های غیر فلزی در داخل نمونه گردید. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از استاندارد ۱D182 و NACE TM.284 محلول مشابهی با ترکیبات نفتی ترش و اشباع از H2S آماده گردد و توسط تست های پلاریزاسیون، آلیاژ و نمونه های جوشکاری شده از ورق های A516 Gr60 در آن محلول تست گردد. انجام تست ها در دو مدت زمان مختلف ۲۴ و ۷۲ ساعت (از زمان قرارگیری نمونه ها در محلول اشباع از H2S) صورت پذیرفت تا اثر زمان بر محلول خورنده نیز مورد بررسی قرار گیرد. سپس تاثیر بکارگیری بازدارنده پایه امینی K-157 بر مقاومت به خوردگی جوش و آلیاژ A516 Gr60 به کمک تست های پلاریزاسیون سیکلی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین افزودن ۵-۱۰ ppm از این بازدارنده، مقدار موثری ارزیابی گردید. مشاهده شد که این بازدارنده اندی تاثیر مثبتی در ممانعت از خوردگی جوش و آلیاژ داشته و نرخ خوردگی فلز و جوش را کاهش می دهد.