سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا آقاصادقی – کارشناس خوردگی، واحد خوردگی فلزات و مصالح صنعتی، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

مواد متنوع و مختلف بازدارنده خوردگی در سیستم های شیرین سازی گاز طبیعی در بیشتر پالایشگاه های جهان کاربرد داشته و از انواع پایه های آن استفاده بعمل می آید . در این مقاله ضمن معرفی انواع مواد بازدارنده مصرفی در سیستم فوق به بررسی عملکرد متاوانادات سدیم NaVO3بعنوان ماده بازدارنده خوردگی بر روی فولاد کربنی ١٠٢٠ در سیستم دی اتانل آمین ٣٠ درصد حجمی اشباع از گازهای CO2 و H2S و محلول های صنعتی آمین Lean و Rich در دمای ٦٥ درجه سانتیگراد پرداخته شده است .
با استفاده از روش الکتروشیمیایی پلاریزاسیون تافل میزان غلظت موثر متاوانادات سدیم در محیطهای آمینی تعیین گ ردید . و با توجه به شیب های منحنی تافل و پتانسیل های تعادلی مکانیزم محافظتی متاوانادات سدیم از نوع آندی تعیین شد .
بر اساس نتایج حاصل از آزمایش های الکتروشیمیایی غلظت موثر و مناسب متاوانادات سدیم در محلول ۳۰ درصد حجمی دی اتانل آمین و محلول های صنعتی آمین Lean و Rich اشباع از
گازهای CO2 و H2S در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد حداقل ۳۰ / ۰ درصد وزنی تعیین گردید . در این بررسی ها هیچگونه آثار خوردگی موضعی یا متمرکز بر سطوح فلزی مشاهده نشد و
متاوانادات سدیم در غلظت موثر فوق بصورت عمومی تا بیش از ۸۰ درصد موجب کاهش سرعت خوردگی فولاد کربنی ۱۰۲۰گردید .