سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه بقایی راوری – اعضا هیئت علمی بخش متالوژی دانشگاه شهید باهنر کرما ن
اطهره دادگری نژاد –

چکیده:

دراین تحقیق به کمک روشهای الکتروشیمیایی ازمایشات پتانسیودینامیک و غوطه وری خوردگی فولاد کربنی در اسید اگزالیک و اسید سولفوریک بررسی شد نتایج نشان دادند که فولاد کربنی در اسید اگزالیک در تمام غلظتهای ان رویین می شود و فولاد کربنی در اسید سولفوریک رقیق روئین نمی شود فقط در اسید سولفوریک غلیظ روئین می شود سطوح خورده شده توسط میکروسکوپ الکترونی SEM بررسی شده و انالیز سطح توسط EDAX انجام شد. بررسیهای میکروسکوپی نشان دادند که رسوب اگزالات اهن تشکیل شده روی فلواد منسجم تر از رسوب سولفات اهن تشکیل شده برروی ان می باشد. همچنین نتیجه گرفته شد که با مخلوط کردن اسید اگزالیک به اسید سولفوریک نیم مولار خوردگی فولاد کربنی دراین مخلوط اسیدی کمتر از خوردگی ان به تنهایی در اسید سولفوریک می باشد و می توان ازاین مخلوط بعنوان محلول اسیدشویی به جای اسید سولفوریک و ممانعت کننده استفاده کرد.