سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه احمدیان – دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهر
علی منصوریان – دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهر
محمد سعادت سرشت – قطب علمی نقشه برداری و مدیریت بحران، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

با توجه به اهمیت امدادرسانی و تخلیه اضطراری افراد حادثه دیده به مناطق امن در کوتاترین زمان ممکن ، نیاز به برنامه ریزی آنی جهت مسیریابی بهینه با توجه به شرایط پس از بحران و تغییرات گسترده ایجاد شده در منطقه ضروریست. در اغلب موارد کوتاهترین مسیر، بهترین گزینه می باشد. اما درشرایط بحرانی مسائل متعددی در برنامه ریزیهای تحلیه اضطراری تاثیرگذار می باشند. به عنوان مثال در اثر تخریب پلها و یا ساختمانهای مجاور بسیاری از راهها مسدود بوده و جایگزین نمودن آنی مسیرهای بهینه جهت تخلیه اضطراری مدنظر قرار گیرد. صرفنظر از چگونگی جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت جاری بحران (در این رابطه Mansourian et al .2006 مدلها و راهکارهای عملی ارائه نموده است) در اختیار داشتن یک مدل مناسبانعطاف پذیر که بر اساس شرایط موجود، بهترین مسیر را به مدیران بحران معرفی نماید، موجب ارتقاء برنامه ریزی تخلیه اضطراری می گردد. در این راستا مدلها و الگوریتمهای بهینه سازی چند هدفه دارای کاربرد زیادی می باشند. در قالب یک پروژه تحقیقاتی، شناسایی پارامترهای مهم در مسیریابی با توجه به شرایط بحران، بررسی الگوریتم های قابل استفاده در مدلسازی مسیر یابی شامل PSO, Ant Colony , GA مدلسازی و پیاده سازی مدلها، تست و مقایسه الگوریتمها و مدل و در نهایت ارزیابی نتایج در رابطه با موضوع فوق الذکر در حال انجام می باشد. هدف از این مقاله ارائه نتایج پیشرفت پروژه تاکنون با تاکیید بر مراحل اول و دوم می باشد.