سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه عامری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتی
مهدی مختارزاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتی

چکیده:

امروزه بیشترین تلاشها و تحقیقات انجام گرفته در زمینه فتوگرامتری و سنش از دور ، دررابطه با استخراج اتوماتیک ساخته های دست بشر مانند راهها، ساختمانها و … از تصاویر رقومی هوایی و ماهواره ای می باشد. از میان عوارض خطی، راهها به عنوان شبکه های مهم وسیعی شناختهمی شوند که ساخته دست بشر می باشند و از انجایی که مهمترین شریانهای حیاتی و ارتباطی هر کشور محسوب می شوند، استخراج آنها از تصاویر رقومی مدتهاست که موضوع بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است.
استخراج عوارض (راهها) به دو شکل کلی دستی و اتوماتیک قابل انجاماست. البته استخراج دستی در مقابل داشتن مزایایی چون دقت بالاتر، به علت زمان بر، ناکارآمدو غیر صحیح بودن در حال فراموش شدن می باشد. در مقایسه با آن استخراج اتوماتیک عوارض (راهها) دارای مزایی مانند بهنگام رسانی پایگاه های داده در زمان کوتاه تر و با هزینه کمتر و در نتیجه دسترسی سریعتر به اطلاعات می باشد.
ویژگی های رادیومتریکی وهندسی عوارض، تعریف توابع عضویت ورودی و خروجی و استفاده از عبارات منطقی، تصویر کلاسه بندی شده و سپس با استفاده از فیلتر و معرفی قیود هندسی و رادیومتریکی، عوارض موجود در دو کلاس راه و غیر راه طبقه بندی می گردند.