سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی باباپور آتشگاه – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
عباس سیفی – دانشیاردانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در متدولوژی سطح پاسخ تخمین پارامترهای مدل یکی از مسایل اصلی می باشد . کیفیت تخمین پارامترها وابسته به طرح آزمایشی است که بر اساس آن داده های لازم ایجاد و جمع آوری می گردد . مسئله طراحی آزمایش ها برای مدل های چندپاسخه برخلاف مدل های یک پاسخه و علی رغم گستردگی مسایل چند پاسخه خیلی مورد توجه قرار نگرفته است . در این مقاله علاوه بر بیان ضرورت پرداختن به مسئله طراحی آزمایش های چند پاسحه با تعریف هفت معیار ویژگی های سه الگوریتم موجود تولید طرح بهینه چندپاسخه مورد مقایسه قرار گرفته است . هر سه الگوریتم موجود بدلیل حل مسایل متعدد بهینه سازی برای تولید طرح بهینه کند هستند . همچنین بعلت پیچیدگی الگوریتم ها حجم عملیات دستی آنها خیلی زیاد می باشد و آنالیز حساسیت طرح های تولید شده خیلی مشکل است . با علم به این مشکلات در بین سه الگوریتم موجود ، الگوریتم فدوروو از مقبولیت بیشتری برخوردار است . به نظر می رسد می توان با مدل سازی مسئله طراحی بهینه آزمایش های چندپاسخه در قالب برنامه ریزی ماتریسی و استفاده از روش های حل قوی موجود برنامه ریزی ماتریسی گام بلندی را در حل این گونه مسایل برداشت .