سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، اکتشاف، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از مهمترین ویژگی های داده های تصاویر ماهواره ای چند طیفی، قابلیت جدایش پدیده های مختلف زمین شناسی است. که ناشی از اختلاف در ویژگی های رادیومتریک این پدیده ها می باشد. با توجه به اینکه تایش نور خورشید، ارتفاع یا بالا آمدگی خورشید نسبت به افق، جهت نشانه روی سنجنده ها در پلاتفرم ماهواره نسبت به زاویه خورشید، شیب و جهت سطوح پوشش زمین نسبت به متغیرهای فوق و همچنین شرایط جوی، تاثیر زیادی بر ویژگی های رادیومتریک میگذارند، بررسی اثر آنها، که به اثر توپوگرافی موسوم است. و همچنین نحوه حذف آنها امری ضروری به نظر یم رسد.
روش های مختلفی برای از بین بردن اثر توپوگرافی پیشنهاد شده است که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در این مقاله ابتدا تئوری های موجود دراین زمینه ارائه خواهد شد.در ادامه روش های مختلف تصحیح توپوگرافی که شامل تصحیح کسینوس، تصحیح کسینوس نرمالیزه شده، تصحیح مینه آرت، تصحیح آماری – تجربی و تصحیح C می باشد، معرفی خواهد شد. مزایا، معایب و ویژگی های هر یک از آنها بیان شده و در پایان با توجه به مطالعات موردی انجام شده توسط محققان مختلف، به جمع بندی و نتیجه گیری نهایی پرداخته خواهد شد.