سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – گروه مهندسی مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه کاشان
حسین خراسانی زاده – گروه مهندسی مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه کاشان
مجید میرزابیگی – گروه مهندسی مکانیک – دانشکده مهندسی – دانشگاه کاشان

چکیده:

در یک لایه نازک آب در تماس با هوا با افزایشگرادیان دمای عمودی و رسیدن به یک حد بحرانی جابجایی آزاد آغاز می‌شود و الگوهای مختلفی بصورت سلهای جابجایی در سیال بوجود می‌آید. نحوه تشکیل این سلها به فاکتورهایی همچون هندسه و عمق سیال، خواص فیزیِکی و اختلاف دمای سطح بالا و پایین و سایر عوامل بستگی دارد. آثار باقیمانده روی سطح زمین تشکیل نمونه‌ای از سلهای جابجایی شش ضلعی (هگزاگونال) در لایه های نازک آب در کویر اطراف شهرهای مرکزی ایران را نشان می‌دهد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر برخی از این فاکتورها، درتشکیل الگوهای مختلف در لایه نازک آب می‌باشد. بدین منظور با استفاده از نرم افزار گمبیت فلوئنت به مدلسازی حالتهای مختلف پرداخته شده و نهایتاً جابجائی آزاد در لایه نازک آب با سطح آزاد مدلسازی شده و نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده شده است که نتایج حاصل از این تحقیق سازگاری خوبی با مشاهدات تجربی دارد