سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن یحیائی – کارشناس ارشد فراوری مواد معدنی، شرکت زغالسنگ کرمان، مرکز تحقیق و توسع
حسین جوانی – کارشناس ارشد فراوری مواد معدنی، شرکت ملی صنایع مس، مجتمع مس مزرعه
صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

چون بازیابی ذرات در عملیات فلوتاسیون به زمانی که ذرات در معرض واکنش قرار دارند وابسته است، دانستن زمان در دسترس برای فلوتاسیون از اهمیت زیادی برخوردار است. از سوی دیگر، برای طراحی سلول فلوتاسیون ستونی نیز، لازم است که مدل صحیحی از توزیع زمان ماند ذرات در سلول موجود باشد و اثر عوامل عملیاتی بر توزیع زمان ماند مشخص شود. یک روش مناسب برای اندازه گیری توزیع زمان ماند، تزریق ضربه ای یک ماده ردیاب در خوراک ورودی به سلول و اندازه گیری تغییرات آن در خروجی در طول زمان می باشد. برای بررسی توزیع زمان ماند، از دو حالت ایده آل استفاده می شود که عبارتند از جریان پیستونی (Plug flow) و جریان کاملا مخلوط (Perfect mixed flow) و در عمل، هر رآکتور واقعی با ترکیبی از الگوهای جریان ایده آل مدل سازی می شود. به منظور تعیین الگوی اختلاط و متوسط زمان ماند در سلول فلوتاسیون ستونی نیمه صنعتی نصب شده در کارخانه نیمه صنعتی پر عیارکنی مجتمع مس سرچشمه، آزمایش هایی با استفاده از نمک به عنوان ماده ردیاب انجام شد و با تغییر شرایط عملیاتی سلول ستونی در این آزمایشها، تأثیر آنها بر الگوی اختلاط و متوسط زمان ماند بررسی گردید. نتایج آزمایشها نشان داد که متوسط زمان ماند در شرایط مختلف عملیاتی بین ۱۲ تا ۱۷ دقیقه و واریانس نسبی توزیع زمان ماند بین ۶۴/. تا ۷۴/. تغییر می کند.