سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
ابوالفضل مقیمی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تفت

چکیده:
یکی ازمشکلات کنونی کشورهای جهان سوم کم توجهی به ساخت و سازهای اصولی بارویکرد توسعه پایدار است باگسترش روزافزون جمعیت و افزایش میزان ساخت وس از وهمچنین به دلیل محدودبودن منابع و مصالح مصرفی تقاضا برای استفاده ازمصالح جدید درصنعت ساختمان افزایش پیدا کرده است تلاش درجهت پیدا کردن راه حلهایی برای اصلاح کیفیت افزایش کارایی مصالح و کاهش مصرف ماده خام و انرژی موجب استفاده ازفن آوریهای نوین دراین صنعت شده است یکی ازراهکارهای بهینه سازی مسکن طراحی ساختمان ها بارویکرد نانوتکنولوژی است رویکردی که نتایج آن درنیل به اهداف توسعه پایداراثبات شده است ازمزایای استفاده ازاین فناوری میتوان به افزایش کیفیت مصالح صرفه جویی درمصرف انرژی و به تبع آن صرفه جویی اقتصادی اشاره کرد این مقاله درصدد است که باروش کتابخانه ای و ابزار فیش برداری به بررسی الگوی بهینه مسکن بارویکرد نانوتکنولوژی بپردازد