سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر طالب بیدختی – استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
وحید زهرایی فرد – کارشناس ارشدسازه های هیدرولیکی دانشگاه شیراز

چکیده:

سرریزهای کنگره ای به عنوان گزینه مناسب برای اصلاح سرریزهایی که برای عبور دبی ماکزیمم محتمل با مشکل روبرو هستند مطرح می شوند. برای استفاده از این نوع سرریز در کارهای مهندسی لازم است که عملکرد آن بخوبی دانسته شود. تحقیق حاضر به بررسی جریان از روی سرریزهای کنگره ای و تعیین ضریب دبی سرریز به روش عددی می پردازد. بمنظور حصول نتایج واقع بینانه تر و نیز بدلیل ماهیت جریان، جریان به شکل مغشوش در نظر گرفته شد. برای بدست آوردن پارامترهای اغتشاش از مدل K-E حالت RNG استفاده شد. با بکارگیری مدل جزء حجم سیال (VOF)، محل و موقعیت سطح آزاد جریان تعیین می شود. نتایج عددی مناسب بدست آمده حاکی از این است که استفاده از متد عددی به منظور درنظر گرفتن شرایط خاص محل اجرای سرریز سودمند است و احتیاجی به بکارگیری منحنی های طراحی نیست.