سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اژدری –
قدرت کلاه رستمی پایداری –

چکیده:

حرکات زمین ساختی جوان در کمربند چین مردانگی زاگرس نمونه‌های خوبی از ارتباط بین زمینه ساخت و زمین ریخت ایجاد کرده است که از جمله می‌توان به تغییرات الگوی کنار رودخانه‌ها اشاره کرد. رودخانه کارون در دشت خوزستان ویژگی رودخانه‌های آبرفتی و الگوی پیچان ( MEANDERING ) دارد. ویژگی‌های این رودخانه در همه مسیر یکسان نیست و در برخی بازی‌ها دچار تغییر می‌شود. در منطقه مورد مطالعه، در شهر اهواز، الگوی پیچان رودخانه پس از رسیدن به تاقدیس گسل اهواز به الگوی مستقیم تغییر می‌یابد. این تغییر نتیجه حرکات آرام زمین سخت پویا است که به‌صورت بالا آمدگی برروی تاقدیس و گسل اهواز روی می‌دهد. دگر ریختی سطحی حاصل از این بالا آمد دید با تغییر شیب بستر رودخانه همراه است. این تغییر سمن بر هم خوردن تعادل بین شیب کانال و ویژگی‌های هیدرولیکی جریان می‌شود که تغییر الگوی کانال را به دنبال دارد.