سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رویا محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش کشاورزی دانشگاه شیراز
منصور زیبایی – استادیار بخش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

هدف از این مقاله ، تخمین تقاضای مصرفی خانوارهای شهری برای گروههای هشتگانه مواد خوراکی و دخانی، شامل: ارد، رشته و نان، انواع گوشت، لبنیات و تخم مرغ، روغن ها و چربی ها، میوه و سبزی، خشکبار و حبوبات، قند و شکر و چای، چاشنی ها و نوشابه و دخانیات است. داده های مورد نیاز این مطالعه برای دوره زمانی ۷۹-۱۳۵۹ از مجموعه آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمع آوری گردید. به منظور بررسی از سیستم CBS استفاده گردید و سیستم معادلات تقاضا بر اساس روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط (SURE) و با استفادهه از نرم افزار Microsofit برآورد گردید. در این مطالعه آشنایی با روش CBS ، به عنوان یکی از سیستم های توابع تقاضا و مقایسه آن با سیستم های تفاضلی دیگر مد نظر بود. نتایج مطالعه نشان دادند ، کشش جبرانی چهار گروه کالا منفی و غیر از گوشت بقیه کمتر از یک می باشند. بدین معنی که مصرف کالاها با درصد کمتری نسبت به قیمت آنها تغییر پیدا کرده است . با توجه به کثرت نتایج حاصل از برآورد کشش های متقاطع تقاضا ، تنها به این مورد اشاره می شود که گروه میوه و سبزی با بیشتر گروها رابطه مکملی دارد و این مورد دور از انتظار نیست.