سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد مرادلو – دانشجوی دکترای سازه های هیدرولیکی ؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدتقی احمدی – استاد دانشکده فنی ومهندسی ؛ دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این تحقیق ابتدا تحلیلهای غیر خطی صورت گرفته درزمینه سدهای بتنی به اختصار ارائه گردیده است . در ادامه موارد مرتبط با تحلیلهای غیرخطی تغییرشکلها و جابجائیهای بزرگ که در تحلیلهای مشابه برای سازه هایی چون صفحات و پوسته ها ؛ دکلها ؛ تونلهاو . . . مورد استفاده قرار گرفته اند بررسی شده و با در نظر گرفتن ویژگیهای خاص بتن همچون ترک خوردگی و عدم قبول کرنش های بزرگ کششی و ویژگی های ساخت سدهای بتنی قوسی که به صورت مرحله ای و بلوکی ساخته می شوند در نهایت اصولی برای رسیدن به متدولوژی و مدلهای مناسب برای تحلیل غیرخطی سدهای بتنی قوسی در محدوده جابجائیهای بزرگ ارائه گردیده است.دراین نوع تحلیل مدلهای رفتاری درزه ها ؛ ترک خوردگی بتن ؛ رفتار غیر خطی بتن تحت تنش های شدید فشاری؛ مدلسازی فشار آب منفذی در درزه ها و ترک های باز ؛ اندرکنش پی با سازه و اندرکنش آب وسازه بایستی در متدولوژی آنالیز لحاظ گردند . این متدولوژی قابلیت کاربرد در تحلیل مشابه برای سدهای وزنی و دیگر سازه های مشابه را داراست . با توجه به متدولوژی ارائه شده نگارش الگوریتمی جدید در حال انجام می باشد که نتایج حاصل ازآن در طی گزارش های آتی ارائه خواهد گردید . در اینجا برای نشان دادن اهمیت تغییر شکلهای بزرگ سد ماروپوینت با یک مدل هیپر الاستیک غیر خطی توسط یک نرم افزار تجاری موجودتحلیل شده است . نتایج این تحلیل لزوم تحلیلهای غیر خطی هندسی را برای سدهای بتنی قوسی تحت زلزله های بزرگ احتمالی در کشورمان مشخص می سازد