سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عقیل حاج مومنی – کارشناس ارشد مهندسی عمران مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
حسن اکبری – کارشناسی ارشد سازه های دریایی مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
علیرضا خدام آستانه حسین – کارشناس ارشد مهندسی دریا مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
سعید پرهیزکاری – کارشناس ارشد سازه های دریایی مهندسین مشاورساز هپردازی ایران

چکیده:

نیروگاه های سیکل ترکیبی نمونه ای از نیروگاههای تولید برق می باشند که در صورت احداث در کنار دریاها، دریاچه ها و یا رودخانه ها، از آب به منظور خنک سازی سیستم کندانسور استفاده نموده و سپس آنرا با افزایش دمایی مجدداً به دریا باز می گردانند. در صورتیکه موقعیت قرارگیری کانال خروج آب گرم و یا کانال ورودی آب سرد نسبت به یکدیگر بصورت مناسبی طراحی نشده باشد ، امکان وقوع پدیده Recirculation وجود خواهدداشت. بدین ترتیب که آب گرم خروجی مجدداً از محل ورود آب، داخل کندانسور شده و راندمان نیروگاه را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد . در صورت امکان وقوع پدیده مذکور، احداث سازه ساحلی جدیدی در مجاورت نیروگاه می تواند روند جریانات دریایی و به تبع آن الگوی پخش حرارت درآب دریا را تغییر داده و در برخی شرایط باعث تشدید و یا شک لگیری پدیدهReciruclationگردد.نیروگاه نکا که به نوبه خود بخش قابل توجهی از انرژی برق کشور را تأمین می کند، در شمال کشور و در منطقه نکا واقع شده است . هم اکنون در سمت شرق این نیروگاه و در حدود ۶۰۰ متری آن، شرکت صدرا و شرکت نفت به منظور گسترش فعالیت های دریایی خود اقدام به احداث حوضچه آرامشی جهت به آب اندازی و پهلوگیری شناورهای موردنیاز نموده اند. نظر به اهمیت عملکرد این نیروگاه برای کشور و ابعاد بزرگ بندر در حال احداث شرکت نفت و شرکت صدرا ، در این تحقیق میزان تأثیر تأسیسات مذکور بر روند پخش حرارت آب خروجی از نیروگاه نکا با استفاده از مدلسازی ریاضی پدید ههای مرتبط و مؤثر، ارزیابی شده است.