سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه صبوری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سید ابوالقاسم محمدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد تورچی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد مقدم – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

تنش های محیطی از جمله تنش شوری از عوامل مهم محدود کننده تولید محصولات گیاهی هستند و یکی از اهداف مهم اصلاح نباتات بهبود تحمل گیاهان به تنش ها و بالا بردن عملکرد می باشد. یک روش برای درک توانایی گیاهان در تحمل نقش های محیطی، بررسی و شناسایی تغییراتی است که در اثر تنش در سطوح پروتئین های خاص حاصل می شود. به منظور بررسی اثر شوری روی بیان پروتئین های گندم با استفاده از تکنیک SDS-PAGE، آزمایشی با استفاده از ۱۵ ژنوتیپ گندم نان و سه سطح شوری شاهد )۰/۱ دسی زیمنس بر متر)، ۷ و ۱۳ دسی زیمنس بر متر انجام شد و به منظور امتیازدهی الگوی نواربندی حاصل از SDS-PAGE از معیار حرکت نسبی (Rf) نوارها استفاده شد. بررسی الگوی نواربندی ژنوتیپ ها در شرایط عادی و تنش نشان داد که الگوی پروتئینی ژنوتیپ ها در تیمارهای مختلف و رفتار ژنوتیپ ها در پاسخ به تنش شوری مشابه نیست.