سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی شیوا – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید با
حمید منصوری – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدعلی ابراهیمی فرسنگی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله دربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید با

چکیده:

آتشباری زیرزمینی با توجه به شرایط سخت و کمبود سطوح آزاد، همواره از آتشباری سطحی دشوارتر بوده و نیاز به طراحی و برنامه ریزی دقیق تری دارد . از طرف دیگر الگوی انفجار، تأثیری
مستقیم روی زمان و هزینه های حفاری برای تونل های معدنی و سایر ابنیه های زیرزمینی دارد . در این میان، ایجاد گالری های معدنی، بخشی از مهم ترین فعالیت های مربوط به آماده سازی و
استخراج در معادن زیر زمینی است که نقش بسزایی در افزایش تولید معدن دارد . با توجه به این که اساس کار پیشروی در یک گالری معدنی، داشتن طرح و برنامه ای مشخص و رعایت استاندارد
های موجود در این بخش است و این امر در بسیاری از معادن ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است، در این تحقیق، پس از مطالعه دقیق وضعیت جاری آتشباری در معادن زغال سنگ کرمان،
کلیه پارامتر های موثر در انجام یک آتشباری موفق، با بررسی روش ها و الگو های استاندارد و رایج آتشباری در دنیا، تعیین و در مقایسه آن با وضعیت جاری معادن منطقه کرمان، عوامل کاهش میزان راندمان پیشروی در این معادن مشخص شده و در نهایت راهکار های عملی رفع مشکلات جاری این بخش ارائه گردیده است .