سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی
ناصر حافظی مقدس – دکتری زمین شناسی مهندسی
پرویز امیدی – دکتری زمین شناسی ساختمانی
غلامرضا دولویی جوان – دکتری ژئوفیزیک – زلزله شناسی

چکیده:

بعد از آبگری سد کرخه در تاریخ ۶/۷/۱۹۹۷ تعداد زیادی زمین لرزه با بزرگی کمتر از ۴ واقع شده که توسط شبکه لرزه نگاری نصب شده در محل سد گزارش شده است. دراین تحقیق خصوصیات زمین لرزه های فوق و رابطه آن با شرایط مخزن مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور زمین لرزه های واقع شده در شعاع ۶۰ کیلومتری از محور سد استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است بررسی ها نشان میدهد که پراکندگی زمین لرزه ها در سمت مخزن سد بیشتر بوده و از عمق کمتری برخوردارند عمق کانونی این زمین لرزه ها کمتر از ۱۵ کیلومتر است و با دور شدن از محور سد عمق کانونی و بزرگی آنها افزایش یافته است.