سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عزیزه جوادی – گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر محمدی – گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا باقری – دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
ژیلا مشایخی – گروه تحقیقات بنیادین لقمان، دانشکده مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پلی (وینیل کلراید) تعلیقی، پلی (متیل متاکریلات) توده ای وذرات هسته/ پوسته PMMA/PB تهیه و کاملاشناسایی شدند. مطالعه سازگاری PVC با PMMA وذرات هسته/پوسته فوق الذکر به روش گرانروی سنجی محلول رقیق مشترک (DSV) صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که سازگاری PVC با PMMA آزاد در ترکیب درصدهای خاصی از اجزائ به حداکثر خود می‌رسد. این امر احتما لا" به خلوتی نسبی اطراف گروههای برهم کنش کننده قابل استناد است. همچنین سازگاری بیشتر PVC با PMMA آزاد، از PMMA چسبیده به سطح ذرات پلی(بوتادی ان) مشاهده شد.این امر به ابعاد ظاهری بزرگتر زنجیرهای PMMA پوسته ذرات هسته/پوسته و کشیده شدن آنها در حلال خوب (Brush regime) نسبت داده شد.