سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا باقرنصرآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اصفهان – ایران
حسین شاهین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اصفهان – ایران

چکیده:

یکی از اهداف مهم در شبکه های الکتریکی هوشمند بهینه سازی و افزایش قابلیت های آن از طریق کنترل پذیر بودن می باشد. البته بواسطه مشترک بودن اطلاعات بین اجزاء مختلف و زیر سیستم های شبکه، استاندارد کردن کل سیستم ضروری است. چرا که لازمه دستیابی به شبک ههای الکتریک ی هوشمند، قابلیت تعامل و درک متقابل اطلاعات ب ین کلیه تجهیزات و دستگاهها، سیستم ها، نرم افزا رها و سخت افزارهای موجود در سراسر شبکه برق می باشد. در این مقاله استانداردهای مورد استفاده در شبکه های توزیع برق براساس یک معماری مناسب با در نظر گرفتن امنیت اطلاعات و فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است.