سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مینا امجد –
سعیده سلیمی صبور –
بیژن مقصودلو کمالی –

چکیده:

امروزه کمبود آب در کشورمان به عنوان یک مشکل مهم مطرح می باشد. بنابراین استفاده مجدد از فاضلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. استان یزد یکی از مناطق خشک و نیمه خشک و ک ویری کشور از نظر منابع آبی و دارای محدودیت کیفی و کمی است و در شرایط بحرانی قرار دارد. میزان بارندگی در این استان ۵۰، ۶۰ میلی متر و تقریباً ¼ متوسط بارندگی در کشور است. به همین دلیل آب برای این شهر جنبه حیاتی دارد. بنابراین در چنین شرایطی استفاده مجدداز فاضلاب شهری یکی از راههای غلبه بر کم آبی در این استان می باشد. طرح فاضلاب شهر یزد با دور نمای ۳۰ ساله و در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ هکتار در شمال غربی این شهرستان احداث و تصفیه فاضلاب به روش برکه تثبیت و با هدف بهره گیری از پساب تصفیه شده جهت آبیاری و کشاورزی و گیاهان غیر مثمر و کویر زدایی و بعضی از مصارف صنعتی می باشد. دراین تحقیق ضمن بررسی وضعیت کلی تصفیه خانه مزبور شاخصهای کیفی تصفیه فاضلاب نظیر pH و BOD و COD و P و N و TSS مورد بررسی قرار گرفت. که در فاضلاب ورودی به ترتیب ۸ و ۱۴۰ mg/; و ۴۴۰ mg/l و ۱۱/۸ mg/l و ۲۹/ mg/l و ۸۹ mg/l و مقادیر این پارامترها در پساب خروجی به ترتیب ۸ و ۴۵/۸ و ۲۳۸ و ۷/۲ و ۱۴ و ۳۰ میلیگرم در لیتر می باشد و با توجه به نتایج فوق راندمان سیستم تصفیه خانه فاضلاب در حذف BOD و COD و TSS به ترتیب ۷۸/۱۳% و ۸۱/۵۲% و ۹۶/۷۳%است. بنابراین کیفیت پساب را با استفاده از استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست برای استفاده مجدد جهت کشاورزی و آبیاری مقایسه نموده که پارامترهای شاخص با استاندارد مطابقت دارد و می توان گفت پساب برای آبیاری و کشاورزی مناسب است.