سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رودخانه ها مهمترین و متداولترین منابع تامین آب اشامیدمی ، کشاورزی و صنعت به شمار می آیند و بعلت اینکه از بسترها و مناطق مختلفی می گذرند و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود هستند.نوسانات کیفی زیادی دارند. از آنجایی که همهآب ها حاوی مقادیر مختلفی از نمک های گوناگون هستند لذا تلاش چشمگیری درجهت طبقه بندی کیفیت آب بر اساس تجزیه های شیمیایی صورت گرفته است. در این تحقیق کیفیت آب رودخانه کرخه در استان خوزستان از نظر ابیاری محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا متوسط پارامترهای کیفی سالیانه آب در ۴ ایستگاه واقع در مسیر این رودخانه محاسبه گردید و سپس با استانداردهایی نظیر طبقه بندی ویل کاکس، آب رودخانه کرخه از نظر یون سدیم قابل تبادل در کلاس ۱ (گروه عالی تا خوب)و ازنظر شوری در کلاس ۳ (شوری زیاد) قرار گرفت که برای مصارف کشاورزی قابل قبول می باشد. کیفیت آب رودخانه کرخه در این ایستگاه ها، از نظر مقدار سدیم جهت آبیاری سطحی، مطلوب و برای آبیاری بارانی دارای محدودیت کم است و از نظر غلظت کلر،برای آبیای سطحی و بارانی دارای محدودیت کم تا متوسط می باشد.