سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدبشیر گنبدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر علی ارومیه ای – دانشیار بخش زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
دکتر محمدرضا نیکودل – استادیار بخش زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

آزمایشات دوام جهت تخمین میزان استعداد سنگ ها بویژه سنگ های دارای مقادیر قابل توجه رس نظیر شیل ها ابداع و مورد استفاده قرار می گیرد. وجود پارامترهای مشترک کنترل کننده دوام، مقاومت و تغییر شکل پذیری سنگ بکر ایده استفاده از این آزمایشات را برای تخمین مقاومت تراکمی تک محوره و مدول الاستیسیته سنگ بکر در ذهن تداعی می کند. امتیاز بارز این کار سرعت، ارزان بودن و راحتی انجام آزمایش نسبت به آزمایشات تراکمی تک محوره می باشد. این مقاله به بررسی قابلیت استفاده از آزمایشات دوام در تخمین مقاومت تک محوره و مدول الاستیسیته سنگ بکر برای ماسه سنگ ها و سنگ های واجد رس سازند شمشک پرداخته و نتایج جالب توجهی حاصل شده است.