سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عمید مرندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
مهین دخت دهدشتیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

بیوگاز توسط باکتریهای که موجب تجزیه، پوسیدن و شکسته شدن مواد آلی در شرایط بی هوازی می گردند . تولید می شود . بهترین مکان هایی که برای استفاده بهینه از بیوگاز می توان اشاره نمود روستاها می باشند . گاز استحصال شده از دستگاه بیوگاز شمال حدود ۷۰ درصد متان و ۳۰ درصد دی اکسید کربن و حاوی مقدار اندکی هیدروژن سولفوره و بخار آب می باشد . علاوه بر تامین سوخت روستاییان از استحصال بیوگاز، دستگاه بیوگاز دارای محصول فرعی، یعنی کودغنی می باشد . کود تخمیری در مقایسه با کود معمولی و طبیعی آمونیاک آن ۱۲۰ درصد و مدار فسفر سریع الاثر آن ۱۵۰ درصد افزایش نشان می دهد . مقاومترین تخم انگلها کرم آسکاریس یا کرم روده است که پس از ۱۸۰ روز ماندن در دستگاه بیوگاز قدرت زنده ماندنش به ۲۰ درصد کاهش می یابد . مدل چینی دستگاه بیوگاز بهترین شرایط را برای ساخت در ایران دارا می باشد .