سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

صمد بختیاری زاده – کارشناس ارشد مهندسی حفاری نفت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد خدادادی – کارشناس ارشد مهندسی حفاری نفت- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

روش حفاری زیر تعادلی (UBD) یک روش بهینه در حفاری است که به تولید بهتر و بیشتر از مخزن نیز کمک می کند. با تولید از میادین نفت ی و افت فشار آنها، ضرورت جایگزین کردن این روش به جای روش حفاری فراتعادلی (OBD) بیشتر به چشم می خورد . میدان نفتی S یکی از میادین کم فشار شرآت نفت فلات قاره ایران است و انجام حفاری های جدید این میدان با روش UBD علاوه بر به حداقل رساندن چالش های حفاری وافزا یش سرعت حفاری، باعث افزایش شاخص قابلیت تولید (PI) این چاه ها خواهد شد. برای انجام امکان سنجی استفاده از UBD، تمام موانع و راه حل های موجود، مورد بررسی قرار گرفته است. حال از آنجایی که دست یابی به سرعت های بالا در این نوع حفاری، مستلزم به کار بردن سیالات حفاری با حداقل وزن می باشد و این کاهش فشار درون چاه، ممکن چاه در شرایط زیر فشار تعادلی در میدان است ناپایداری دیوارة چاه را به دنبال داشته باشد، بنابراین در ابتدا وضعیت پایداری دیوارة چاه در شرایط زیر فشار تعادلی در میدان S با استفاده از نرم افزار Flac، تحلیل و بررسی شده و در ادامه با ساختن یک مدل مناسب، میزان ارتباط بین کاهش وزن سیال حفاری و افزایش سرعت حفاری مورد بررسی قرار گرفته است . بر اساس نتایج، به ازای حداقل وزن معادل جریانی (ECD) لازم جهت تضمین پایداری، سرعت حفاری بین ۳/۵ تا ۴/۵ برابر افزایش پیدا خواهد کرد . ارزیابی اقتصادی، برتری UBD نسبت به OBD را با اختلاف هزینة به طور متوسط ١٠٠٠٠٠ دلار به ازای هر چاه در میدان نفتی مورد مطالعه تأیید می کند.